نمونه سوال های فیزیک سال اول دبیرستان

دانش آموزان کلاس 101 دبیرستان شاهد معراج ناحيه 5 مشهد

سلام بچه ها چراهيچكس به وبلاگ كلاسمون سر نميزنه ؟تابستون كه فقط براي بازي نيست :كمي درس هم دراين دوران بخوانيم بدنيست بهتراست خودتان رابراي رقابت سال ديگرآماده كنيد  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:8  توسط كمالي پور  | 

نمونه سوالات تشریحی

برگزیده وامتحانی

 

مرکز نوری عدسی چیست؟

 نقطه میانی عدسی را که روی محور اصلی قراردارد را مرکز نوری عدسی گویند .

 

تصویر حقیقی چیست ؟

  اگر پرتوهای بازتاب خودشان همدیگر را قطع کنند تصویرحقیقی ایجاد می شود .

 

تصویر مجازی چیست ؟

 اگر امتداد پرتوهای بازتاب یکدیگر را قطع کنند آنگاه تصویر مجازی خواهد بود .

 

قانون اهم را تعریف کنید ؟

 نسبت اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا به شدت جریانی که از آن می گذرد٬مقدار ثابتی است که به

آن مقاومت الکتریکی می گویند .

 

بزرگنمایی چیست ؟

 نسبت طول تصویر به طول شی را بزرگنمایی می گویند .

 

عدسی همگرا چیست ؟

 عدسی که پهنای وسط آن از کناره های آن بیشتر است .

 

زاویه حد را تعریف کنید ؟

 هنگام تابش نور از غلیظ به رقیق اگرزاویه تابش به اندازه ای باشد که زاویه شکست °٩٠ شود این

زاویه زاویه حد است .

 

پرتوی نور چیست ؟

 باریکه ی نور با پهنای بسیار کم را پرتوی نور کی گویند .

 

باریکه نور چیست ؟

 مسیر نوری است که از شکاف گذشته است .

 

انرژی درونی را تعریف کنید ؟

 مجموع انرژی های ذرات تشکیل دهنده آن جسم است .

 

اصل پایستگی بار توضیح دهید ؟

 انرژی جسم بوجود نمی آید و ازبین نمی رود و همواره پایسته می ماند مگر آنکه مقداری از آن را

به جسم دیگری بدهد یا این که از جسم دیگری دریافت کند .

 

گرمای ویژه چیست ؟

 مقدار گرمایی که یک کیلوگرم از یک جسم می گیرد تا دمای آن به اندازه یک درجه سانتی گراد

افزایش یابد .

 

محور اصلی آینه را توضیح دهید ؟

 خطی که از مرکز و وسط آینه می گذرد را محور اصلی آینه می نامند .

 

نیرو محرکه مولد چیست ؟

 بشترین اختلاف پتانسیلی که یک مولد می تواند ایجاد کند .

 

ولتاژ اسمی چیست ؟

 ولتاژمناسب برای کار دستگاه است که اختلاف پتانسیل آن نباید بیشتر یا کمتر شود .

 

ولت سنج و آمپرسنج چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

 ولت سنج موازی و آمپر سنج متوالی قرار می گیرد .

 

قوانین بازتاب نور را تعریف کنید ؟

 پرتوی تابش٬ پرتوی بازتاب وخط عمود بر سطح آینه در نقطه تابش هر سه در یک صفحه قرار دارند.

زاویه تابش و زاویه بازتاب با هم برابر است .

 

قوانین شکست نور را تعریف کنید ؟

 پرتو تابش٬ خط عمود بر سطح جدا کننده دو محیط در نقطه تابش وپرتوی شکست در یک صفحه

واقع اند . نسبت سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست برای پرتوهایی که از محیط شفاف وارد

محیط شفاف دیگری می شوند مقدار ثابتی است .

 

علت شکست نور ورابطه ی ضریب شکست با سرعت نورچیست ؟

 علت شکست نور تفاوت سرعت نور در دو محیط است . هرچقدر ضریب شکست بیشتر با شد

سرعت نور در آن محیط کمتر است .

 

پاشیدگی نور را توضیح داده و علت آن را شرح دهید ؟

 تجزیه نور به وسیله منشور را پاشیدگی نور گویند . علت این است که ضریب شکست نور برای

رنگهای مختلف متفاوت است .

 

بازتاب کلی را تعریف کنید ؟

 هرگاه زاویه تابش در محیطی با ضریب شکست بیشتر٬ از زاویه حد در آن محیط بیشتر شود

پرتوی تابش از آن محیط خارج نمی شود و سطح جدایی دو محیط نظیر یک آینه تخت پرتونور

را به درون محیط اول باز می تاباند. ای پدیده بازتاب کلی می گویند .

 

عمل تطابق در چشم را توضیح دهید ؟

 تغییرفاصله کانونی چشم برای ایجاد تصویرهایی واضح از اجسام دور و نزدیک را تطابق گویند .

 

توان عدسی چیست ؟

 عکس فاصله کانونی را توان عدسی گویند .

 

ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید ؟

  تصویر مستقیم – مجازی – هم انرازه – هم فاصله

 

سایه چگونه تشکیل می شود ؟

 اگر در مقابه یک چشمه ی نور جسم کدری را قرار دهیم در پشت جسم کدر محدوده تاریکی

ایجاد می شود که به سایه می گویند .

 

خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را توضیح دهید ؟

 اگرماه بین خورشید و زمین قرار گیرد سایه ماه بر روی زمین می افتد که به آن خورشید گرفتگی

یا کسوف می گویند ولی اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد سایه زمین بر روی ماه می افتد

که به آن ماه گرفتگی یا خسوف می گویند .

 

انرژی پتانسیل گرانشی چیست ؟

 انرژی که جسم صرفا به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد را انرژی پتانسیل گرانشی گویند .

 

آذرخش چیست ؟

 تخلیه بار الکتریکی میان یک ابر با یک ابر یا یک ابر و زمین را آذرخش گویند .

نظریادتون نره

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:30  توسط شاكرنژاد  | 

 

تست های کنکور

 

١ – جسم کدری بین یک منبع نورانی و یک پرده قرار دارد وبر روی پرده سایه و نیم سایه تشکیل شده است اگر پرده را به جسم نزدیک کنیم الزاما چه می شود ؟

  الف) قطر سایه کوچکتر می شود                ب) قطر نیم سایه کوچکتر می شود

 ج) قطر نیم سایه بزرگتر می شود                د) قطر سایه بزرگتر می شود

 

٢ – فاصله چراغ روشنی تا زمین ٤ متر است .شخصی که بلندی قامتش ١٦٠ سانتی متر است٬ در فاصله ٦ متری از زیر چراغ ایستاده است . طول سایه شخص چند متر است ؟

الف)٥/٢           ب) ٣                 ج)٨                  د)٤

 

٣ – صفحه کدری وسط فاصله بین یک چشمه نور نقطه ای ویک دیوار موازی با آن صفحه قرار دارد و سایه ای از آن روی دیوار تشکیل شده است . نسبت مساحت سایه به مساحت صفحه کدام است ؟

الف)١                    ب)٢                 ج)٣                 د)٤

 

٤ – شخصی به فاصله ی٥٠ سانتیمتر از یک آینه تخت به مساحت ١٠٠ سانتیمتر مربع ایستاده است . این شخص چه مساحتی (برحسب سانتیمتر)ازیک دیوار پشت سرش به فاصله٢ متر از خودش را می تواند

ببیند ؟

 الف)٤٠٠               ب)٦٠٠                  ج)١٦٠٠               د)٣٦٠٠

 

٥-  شخصی مقابل آینه تختی ایستاده و تصویر خود رادر آن می بیند .اگر شخص٤٠ سانتی متر به طرف آینه وآینه٣٠ سانتی متر به طرف شخص حرکت کند تصویر او نسبت به وضع اول چند سانتی متر جابجا

می شود ؟

الف)١٤٠                   ب)١١٠                   ج)١٠٠                   د)٧٠

 

٦- یک پرتوی نور با زاویه °٣٠ به یکی از دو آینه تخت متقاطع تابیده است . هرگاه پرتو تابش و بازتابش در آینه دوم بر هم منطبق با شند زاویه بین دو آینه چند درجه است ؟

الف)٩٠                       ب)٦٠                          ج)٣٠                     د) صفر

 

٧- در یک آینه تخت اگر زاویه تابش نور٢٠ درجه تغییر کند٬زاویه بین پرتوی تابش و بازتابش چند درجه تغییر می کند ؟

الف) صفر                  ب)١٠                         ج)٢٠                  د)٤٠

 

٨ – دو چشمه تک رنگ سبز و زرد در انتهای استخر آبی قرار دارد . کدامیک از چشمه ها دید ناظری که به طور عمود از بیرون به استخر نگاه می کند بالاتر دیده می شود ؟

الف)سبز                                               ب)زرد

ج) هردو در یک ارتفاع دیده می شوند           د) به ضریب شکست هوایی که ناظر در آنجا است بستگی دارد

 

٩ – یک دوربین نجومی از یک شیء بسیار دور تصویری در بی نهایت تشکیل می دهد .

 اگر فاصله دو عدسی٨٥ سانتی متر و فاصله کانونی عدسی چشمی ٥ سانتی متر باشد توان

عدسی شیء ای چند دیوپتر است ؟

الف) ٢٥/١               ب)٨/٠              ج)٩/٠              د)١٧

 

 ١٠ – اگر در یک میکروسکوپ بزرگنمایی  عدسی شیءای ١٥ و بزرکنمایی عدسی چشمی برابر٨ باشد٬ بزرگنمایی کلی میکروسکوپ چقدر است ؟

الف)١٢٠                     ب)٣٢               ج)٢٣                     د)٦٠

 

نظر یادتون نره

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 18:48  توسط شاكرنژاد  |